Bases Convocatòria 2018

 

Bases reguladores per les quals s'estableixen les ajudes del programa “la Caixa” Feina Jove destinades al foment de la feina estable i de qualitat de la Fundació “la Caixa”.

 

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014 - 2020 (POEJ), cofinançat pel Fons Social Europeu


Prioritat d'Inversió 8.2: Integració sostenible al mercat de treball de les persones joves, en particular de les que no tenen feina, ni participen en activitats d'educació i formació, així com de les persones en risc d'exclusió, per mitjà de l'aplicació de la Garantia Juvenil.

 

Objectiu Específic 8.2.4: “Augmentar la contractació de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, per mitjà de la intermediació i dels incentius econòmics”.