Qüestionari


Esteu treballant? *
Esteu inscrits en algun programa d'educació o formació, aprenentatge o pràctiques? *
Heu millorat la vostra situació al mercat laboral després de participar en el Programa "la Caixa" Feina Jove? *